Aanzichtkaart Joure

Het dorp waar je geboren bent. De stad waar je gestudeerd hebt of waar jullie voor het eerst samen iets zijn gaan drinken ♥️. Een herinnering aan die éne mooie reis. Al deze prachtige gebeurtenissen kun je een plekje geven aan de muur met één van onze Aanzichtkaarten!

Denk je aan Joure, dan denk je aan Douwe Egberts. Daarom mag De Witte Os ook niet ontbreken op deze poster. In 1871 kocht de firma Wed. Douwe Egberts Zoon het pand aan als grossierswinkel voor koloniale waren. Inmiddels is het in gebruik als museumwinkel. Joure is vanouds een centrum van nijverheid, met het accent op de metaalnijverheid en de klokken- en uurwerkmakerijen. Verwant met deze bedrijfstakken zijn de vele blik- en koperslagerijen, waarvan de ”geelgieterij” van de firma Keverling de bekendste is.

De Watertoren in Joure is ontworpen door architect C.J. Wierda en gebouwd in 1928, omdat de watertoren van Heerenveen niet voldoende was om het waterleidingnet op druk te houden. In juni 1900 koopt Auke Penninga de uit Westzaan afkomstige pelmolen “De Jonge Dolfijn” en herbouwt deze aan de Jouster Skipsleat als vervanger voor zijn kort daarvoor verbrande Westersche Molen. Nu ook bekend als Penninga’s Molen.

Als laatste vinden we nog de Hobbe van Baerdt Tsjerke op de poster. Hobbe van Baerdt was grietman van de gemeente Haskerland van 1615 tot 1650. Hij heeft zich buitengewoon beijverd om een aansprekende toren met kerk in Joure te krijgen. Zo legde hij op 8 augustus 1628 de eerste steen van de toren en op 18 maart 1644 de eerste steen van de kerk.